De zogenaamde “pandemiewet” kwam tot stand als een eenzijdig ministerieel besluit dat door een niet verkozen regering werd opgesteld en ingediend. Bovendien is die “wet” 100% in strijd met de Belgische grondwet. De “pandemiewet” maakt de meer dan 18.000 lockdowndoden in 2020 niet ongedaan. De “pandemiewet” kan sowieso de grondwet niet gedeeltelijk of geheel opschorten. […]