Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   Sinds BOC-19-publicatie BOC-19/021/21-8-16, “Hoe u de grondwet kan afdwingen tijdens de COVID-dictatuur,” ontvangt deze Commissie dagelijks berichten van burgers die dat document via onze website of via hun contacten hebben verkregen. Zij laten ons weten dat zij dat document, alsook BOC-19/013/21-6-27 (“De grondwet en de daardoor gewaarborgde […]

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   Tot de verbazing van velen in het land voert de federale regering sinds 18 maart 2020 een ondemocratisch beleid waarbij de grondwet niet wordt gehanteerd en niet wordt gerespecteerd. Waarom is dat zo? Het is een van de opdrachten van deze Commissie om ook daarop een antwoord

Het verschil tussen de grondwet en gemeenschapsrecht (communitarian law)Read More »

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   De Belgische Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19) heeft ondertussen meerdere berichten ontvangen van mensen wiens grondrechten werden/worden geschonden door de overheid, de politie, een handelaar of een werkgever. De vraag die daarbij altijd wordt gesteld is: “wat kan ik doen?” Het antwoord is simpel maar het uitvoeren ervan

Hoe u de grondwet kan afdwingen tijdens de COVID-dictatuurRead More »

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf-document   De Belgische grondwet is de basis van de rechtsorde in het land. Alle andere wetten, maar ook alle besluiten, decreten en internationale verdragen, kunnen enkel met geldigheid bestaan indien zij in lijn zijn met de grondwet. De grondwet werd uitdrukkelijk geschreven voor tijden zoals deze, om te

De grondwet en de daardoor gewaarborgde rechten kunnen nooit worden opgeschortRead More »