Cette page est également disponible sous forme de document PDF Traductions par des tierce personnes   Le 7 mai 2021 [1], la Commission d’enquête extraparlementaire COVID-19 belge (BOC-19) a tenu le gouvernement fédéral belge, les anciens et actuels ministres Maggie De Block, Pieter De Crem, Sophie Wilmès, Frank Vandenbroucke, Annelies Verlinden et Alexander De Croo […]

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   Op 7 mei 2021 [1] stelde de Belgische Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19) de Belgische federale regering, de voormalige en huidige ministers Maggie De Block, Pieter De Crem, Sophie Wilmès, Frank Vandenbroucke, Annelies Verlinden en Alexander De Croo verantwoordelijk voor de dood van 18.027 personen in België tijdens

DEMOCIDE: aangifte van een misdaad gepleegd door de federale regering en bevoegde ministersRead More »

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf-document   Epidemie, pandemie Het afkondigen van de “COVID-19-pandemie” door de federale overheid in maart 2020 berust niet op bij wet bepaalde definities voor de woorden “epidemie” of “pandemie.” Nergens in de wetten die door het Belgisch parlement zijn opgemaakt en goedgekeurd kan een definitie gevonden worden voor de

Geen bij wet bepaalde definitie voor “pandemie” of “epidemie.” Geen wettelijk kader voor de coronamaatregelen.Read More »