Oprichting van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19)

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf-document


 

29 april 2021

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19), informeel ook gekend als Dossier C-19, wordt opgericht met als doel onafhankelijk onderzoek te kunnen doen inzake de beslissingen die werden en worden genomen in België door de federale regering en de gewestregeringen sinds 11 maart 2020, de dag waarop de Wereldgezondheidsorganisatie eenzijdig een wereldwijde SARS-CoV-2/COVID-19-pandemie afkondigde.

BOC-19 zal ook onafhankelijk onderzoek doen inzake de berichten en de publicaties, gericht aan de bevolking, die door de pers werden en worden verspreid, verstuurd, gepubliceerd en omgeroepen sinds 11 maart 2020.

BOC-19 zal onderzoeken uitvoeren op:

  1. Politiek vlak
  2. Economisch vlak
  3. Rechterlijk vlak
  4. Medisch vlak
  5. Sociaal vlak

Op politiek vlak zal deze Commissie documenteren welke beslissingen zijn genomen, en door wie, die hebben geleid tot de huidige situatie in het land. Alsook wie voor de genomen en uitgevoerde beslissingen verantwoordelijk was en is.

Op economisch vlak zal deze Commissie documenteren welke schade bovenvermelde beslissingen hebben aangericht en nog steeds aanrichten in het land. Alsook wie daarvoor verantwoordelijk was en is.

Op rechterlijk vlak zal deze Commissie documenteren welke rechten werden geschonden ten gevolge van bovenvermelde beslissingen en wie daarvoor verantwoordelijk was en is. Alsook wat de schadevergoedingen zijn waar zij wiens rechten werden geschonden recht op hebben.

Op medisch vlak zal deze Commissie documenteren hoe bovenvermelde beslissingen, enerzijds, al dan niet concrete basis hebben in wetenschappelijke resultaten en bewijzen en, anderzijds, hoe bovenvermelde beslissingen de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners van het land beïnvloeden en hebben beïnvloed.

Op sociaal vlak zal deze Commissie documenteren welke invloed bovenvermelde beslissingen hebben en hebben gehad op de samenleving, op het individuele leven van de inwoners van het land en op onderwijs. Alsook wie verantwoordelijk was en is voor de sociale ontwrichting en de geleden schade.

Deze Commissie wordt opgericht om waarheid, gerechtigheid en vrijheid te waarborgen voor alle inwoners van het land.

Waarheid, zodat de bevolking de feiten kan kennen en zodat de feiten kunnen worden opgenomen in de archieven van het land, ten dienste van volgende generaties.

Gerechtigheid, omdat zij die zijn overleden, zij wiens rechten werden geschonden en zij die inkomsten hebben verloren, ten gevolge van bovenvermelde beslissingen, daar recht op hebben.

Vrijheid, omdat die de burgers van het land nooit nog mag ontnomen worden.

Deze Commissie nodigt bij deze alle burgers van het land, experten, wetenschappers, onderzoekers en getuigen uit om deze Commissie bij te staan zodat wij onze onderzoeken ten gronde kunnen uitvoeren.

 

Koen Jacobs
Oprichter van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19