Meld een bijwerking/schade na COVID-vaccinatie (persoonlijk)

Via onderstaand formulier kan u een bijwerking of schade melden die u momenteel ervaart of heeft ervaren nadat uzelf werd gevaccineerd met een COVID-vaccin. Om een melding te doen van een bijwerking, schade of overlijden die een ander persoon betreft, gelieve dit formulier te gebruiken.

Momenteel zijn alle COVID-vaccins niet-vergunde geneesmiddelen. Volgens de “wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg,” van 13 juni 2021, is “de Staat aansprakelijk jegens de patiënt voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de patiënt lijdt.