Meld een bijwerking/schade na COVID-vaccinatie (ander persoon)

Via onderstaand formulier kan u een bijwerking of schade melden die iemand anders momenteel ervaart of heeft ervaren nadat deze werd gevaccineerd met een COVID-vaccin. Om een melding te doen van een bijwerking of schade die uzelf betreft, gelieve dit formulier te gebruiken.

Momenteel zijn alle COVID-vaccins niet-vergunde geneesmiddelen. Volgens de “wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg,” van 13 juni 2021, is “de Staat aansprakelijk jegens de patiënt voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de patiënt lijdt.