Cette page est également disponible sous forme de document PDF Traductions par des tierce personnes   Le 7 mai 2021 [1], la Commission d’enquête extraparlementaire COVID-19 belge (BOC-19) a tenu le gouvernement fédéral belge, les anciens et actuels ministres Maggie De Block, Pieter De Crem, Sophie Wilmès, Frank Vandenbroucke, Annelies Verlinden et Alexander De Croo […]

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   Volgens de openbare omroep VRT zou het Hof van Cassatie op 28 september 2021 hebben geoordeeld [1] dat de “coronamaatregelen” wettig waren in 2020, op basis van de “wet civiele veiligheid.” Daarmee bewijst het Hof van Cassatie dat zij het huidige democideregime-De Croo en het vorige democideregime-Wilmès

Het Belgische Hof van Cassatie beschermt het democideregime van De CrooRead More »

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   Onderzoek door de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19/CEC-19) toont aan dat het COVID-gentherapieproduct [1] van Pfizer-BioNTech (COVID-‘vaccin’) een ingrediënt bevat waarvan de producent, Pfizer-BioNTech, de naam en samenstelling weigert vrij te geven aan overheden en de mensen bij wie het COVID-gentherapieproduct wordt toegediend. In het “informatieblad voor ontvangers

Geheim ingrediënt in het COVID-gentherapieproduct van Pfizer-BioNTech (COVID-‘vaccin’)Read More »

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   Op 7 mei 2021 [1] stelde de Belgische Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19) de Belgische federale regering, de voormalige en huidige ministers Maggie De Block, Pieter De Crem, Sophie Wilmès, Frank Vandenbroucke, Annelies Verlinden en Alexander De Croo verantwoordelijk voor de dood van 18.027 personen in België tijdens

DEMOCIDE: aangifte van een misdaad gepleegd door de federale regering en bevoegde ministersRead More »

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   Sinds BOC-19-publicatie BOC-19/021/21-8-16, “Hoe u de grondwet kan afdwingen tijdens de COVID-dictatuur,” ontvangt deze Commissie dagelijks berichten van burgers die dat document via onze website of via hun contacten hebben verkregen. Zij laten ons weten dat zij dat document, alsook BOC-19/013/21-6-27 (“De grondwet en de daardoor gewaarborgde

Afdwingen van de grondwet: registratie en bijstandRead More »

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   In België zouden de federale, de gemeenschaps- en de gewestregeringen het gebruik van een “COVID Safe Ticket” willen opleggen voor bijeenkomsten van ten minste 1.500 en maximum 75.000 personen [1] [2], hoewel zo’n COVID Safe Ticket-systeem enkel op vrijwillige basis kan worden geïmplementeerd [2]. Volgens de tekst

COVID Safe Ticket voor een “coronavirus COVID-19” dat niet bestaatRead More »

De zogenaamde “pandemiewet” kwam tot stand als een eenzijdig ministerieel besluit dat door een niet verkozen regering werd opgesteld en ingediend. Bovendien is die “wet” 100% in strijd met de Belgische grondwet. De “pandemiewet” maakt de meer dan 18.000 lockdowndoden in 2020 niet ongedaan. De “pandemiewet” kan sowieso de grondwet niet gedeeltelijk of geheel opschorten.

Dat de “pandemiewet” in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd verandert niks aan de situatieRead More »

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   Tot de verbazing van velen in het land voert de federale regering sinds 18 maart 2020 een ondemocratisch beleid waarbij de grondwet niet wordt gehanteerd en niet wordt gerespecteerd. Waarom is dat zo? Het is een van de opdrachten van deze Commissie om ook daarop een antwoord

Het verschil tussen de grondwet en gemeenschapsrecht (communitarian law)Read More »

Deze pagina is ook beschikbaar als PDF-document   Vandaag is het precies 17 maanden geleden dat de regering na een ‘nationaal veiligheidsoverleg’, op 12 maart 2020, “verregeaande maatregelen” aankondigde. Vanaf 18 maart zouden deze worden ingevoerd en hardhandig worden afgedwongen. Wat is de stand van zaken in het land? Wat heeft deze Commissie ondertussen gedaan

De stand van zaken in België na 17 maanden COVID-dictatuurRead More »