Dat de “pandemiewet” in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd verandert niks aan de situatie

De zogenaamde “pandemiewet” kwam tot stand als een eenzijdig ministerieel besluit dat door een niet verkozen regering werd opgesteld en ingediend.

Bovendien is die “wet” 100% in strijd met de Belgische grondwet.

De “pandemiewet” maakt de meer dan 18.000 lockdowndoden in 2020 niet ongedaan.

De “pandemiewet” kan sowieso de grondwet niet gedeeltelijk of geheel opschorten.

De “pandemiewet” maakt de meer dan 500 vaccindoden in het land niet ongedaan.

De “pandemiewet” is duidelijk een communitaristisch wapen dat gericht is tegen de Belgische grondwet en de Belgische democratie.

Het ontspoorde overheidsapparaat wordt d.m.v. de “pandemiewet” tegen “de Natie,” het volk, gebruikt en deze Commissie zal dit blijven aantonen en zal zich daartegen blijven verzetten.