BioNtech/Pfizer mRNA-vaccin “herprogrammeert” het natuurlijke immuunsysteem

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf-document


 

In een onderzoek komen Nederlandse onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen tot de conclusie dat het zogenaamde COVID-vaccin van BioNtech/Pfizer het natuurlijke immuunsysteem verandert [1] [2].

De studie, getiteld “Het mRNA-vaccin BNT162b2 tegen SARS-CoV-2 herprogrammeert zowel de adaptieve als de aangeboren immuunrespons,” werd een paar maanden geleden gepubliceerd.

Samenvattend kan worden gesteld dat het mRNA-vaccin BNT162b2 een complexe functionele herprogrammering van aangeboren immuunresponsen induceert, waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling en toepassing van deze nieuwe klasse van vaccins,” aldus de studie.

Alle mRNA-vaccins, dus niet enkel het COVID-vaccin van BioNtech/Pfizer, die momenteel worden toegediend zijn gentherapieproducten [3].

Overheidsdiensten weten niet hoe zij deze gentherapieproducten moeten controleren op hun veiligheid, gezien daarvoor geen controlestandaard bestaat volgens Moderna [3], een andere fabrikant van mRNA-vaccins.

Alle COVID-mRNA-vaccins zijn niet-vergunde, experimentele geneesmiddelen maar de bevolking wordt momenteel daarover niet degelijk geïnformeerd door de regering, overheidsdiensten, de producenten en zij die de ‘vaccins’ toedienen.

Zij die worden gevaccineerd met ‘COVID-vaccins’ weten dus, in de meeste gevallen, niet dat zij effectief deelnemen in medische experimenten. De experimentele fases voor deze ‘vaccins’ lopen nog tot 2022 en 2023 volgens de fabrikanten.

Het permanent wijzigen of “herprogrammeren” van het menselijk immuunsysteem kan ernstige, en zal blijvende, gevolgen hebben. Zowel voor de ‘gevaccineerden’ als hun kinderen, gezien deze genwijzigingen zullen worden overgedragen naar de genen van kinderen die worden geboren uit met mRNA-vaccins gevaccineerde ouders.

De Belgische staat is daarvoor aansprakelijk [4]. Zelfs wanneer deze gevolgen pas duidelijk worden vele jaren nadat men werd ‘gevaccineerd’ met deze mRNA-vaccins.

Ook voor de geherprogrammeerde genen van kinderen geboren uit met mRNA-vaccins gevaccineerde ouders en de blijvende gevolgen daarvan is de Belgische staat aansprakelijk.

Deze aansprakelijkheid geldt dus permanent gezien de gevolgen permanent zijn en er kinderen zullen blijven geboren worden die deze geherprogrammeerde genen blijven doorgeven aan volgende generaties.

De al dan niet ernstige, blijvende gevolgen, noch de eventuele tijdelijke gevolgen, zijn nog niet gekend gezien we pas aan het begin staan van deze experimenten.

 

 

1. Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Studie: Impfstoff von Biontech/Pfizer „programmiert“ natürliches Immunsystem um: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/512939/Studie-Impfstoff-von-Biontech-Pfizer-programmiert-natuerliches-Immunsystem-um

2. Medrxiv.org: The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1

3. BOC-19: Moderna: mRNA wordt beschouwd als een gentherapieproduct: https://boc19-cec19.info/2021/07/01/moderna-mrna-wordt-beschouwd-als-een-gentherapieproduct/

4. Belgisch Staatsblad: Wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg (13 juni 2021): https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2021-06-16&numac=2021042204%0D%0A