Recente COVID-overlijdens in woonzorgcentrum Nos Tayons in Nijvel tonen aan dat COVID-vaccins niet veilig zijn

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf-document


 

Op 14 juni 2021 publiceerde [1] de website RTBF.be, de website van de openbare omroep, het artikel “Douze morts du Covid à la résidence Nos Tayons à Nivelles: une enquête épidémiologique pour tenter de comprendre ce qui s’est passé” (Twaalf doden door Covid in de residentie Nos Tayons in Nijvel: een epidemiologisch onderzoek om te proberen te begrijpen wat er is gebeurd)

In het woonzorgcentrum Nos Tayons woonden op dat moment 121 gepensioneerden die ondertussen allen werden gevaccineerd met COVID-vaccins.

Van de 121 bewoners overleden er sinds 14 juni 12, of 10% van het totaal aantal bewoners, aan “COVID-19”.

Dus ondanks een vaccinatiegraad van 100% overleed 10% van de gevaccineerden aan “COVID-19”.

Volgens de federale regering, de “superexperten” van de Hoge Gezondheidsraad en ook het UZ Gent [2] zijn de COVID-vaccins “veilig en efficiënt.”

Ook deze 12 overlijdens bewijzen duidelijk het tegendeel!

De niet-vergunde [3] COVID-vaccins zijn duidelijk niet veilig, want 10% van de gevaccineerde bewoners in Nos Tayons zijn overleden.

De niet-vergunde COVID-vaccins zijn duidelijk niet efficiënt, want 10% van de gevaccineerde bewoners in Nos Tayons zijn overleden.

Op 6 april 2021 stelde de Britse krant The Telegraph [4] dat toekomstige COVID-ziekenhuisopnames en COVID-sterfgevallen zullen worden “gedomineerddoor zij die een COVID-vaccin hebben gekregen.

Op 18 februari 2021 verklaarde de Chief Health Officer van de West-Australische regering, Dr Andrew Robertson, dat COVID-vaccins “vergif” zijn [5].

Volgens de “wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg,” van 13 juni 2021 [3], is “de Staat aansprakelijk jegens de patiënt voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de patiënt lijdt.

De federale regering is dus ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de dood van die 12 bewoners van Nos Tayons.

Eerder stelde deze Commissie de federale regering en de bevoegde ministers verantwoordelijk en aansprakelijk voor de meer dan 18.000 lockdown-doden ten gevolge van de 2 “lockdowns” [6] in 2020 [7].

 

1. RTBF: Douze morts du Covid à la résidence Nos Tayons à Nivelles: une enquête épidémiologique pour tenter de comprendre ce qui s’est passé: https://www.rtbf.be/info/regions/brabant-wallon/detail_douze-morts-du-covid-a-la-residence-nos-tayons-a-nivelles-une-enquete-epidemiologique-pour-tenter-de-comprendre-ce-qui-s-est-passe

2. BOC-19: UZ Gent en de “superexperten” van de Hoge Gezondheidsraad bevestigen hun anti-volksgezondheid posities: https://boc19-cec19.info/2021/05/10/uz-gent-en-de-superexperten-van-de-hoge-gezondheidsraad-bevestigen-hun-anti-volksgezondheid-posities/

3. Belgisch Staatsblad: Wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg (13 juni 2021): https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2021-06-16&numac=2021042204%0D%0A

4. The Telegraph: Why the models warning of a third UK Covid wave are flawed: https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/06/government-models-warning-third-wave-based-flawed-figures-telegraph/

5. BOC-19: Toestemming van de West-Australische regering voor het “voorzien of toedienen van een vergif” [SARS-CoV-2 (COVID-19) vaccin]: https://boc19-cec19.info/2021/05/06/toestemming-van-de-west-australische-regering-voor-het-voorzien-of-toedienen-van-een-vergif-sars-cov-2-covid-19-vaccin/

6. Merriam-Webster woordenboek 2009: lockdown: “het opsluiten van gevangenen in hun cellen”: https://web.archive.org/web/20090425195400/https://www.merriam-webster.com/dictionary/lockdown

7. BOC-19: 18.027 overlijdens ten gevolge van de ”lockdowns”: https://boc19-cec19.info/2021/05/07/18-027-overlijdens-ten-gevolge-van-de-lockdowns/