Een nieuwe COVID-19 onderzoekscommissie?

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf-document


 

In de Wetstraat, in emailverkeer en op sociale media doen geruchten de ronde over een mogelijk nieuwe (buitenparlementaire?) onderzoekscommissie COVID-19.

Deze Commissie, BOC19-CEC19, verwelkomt elk onafhankelijk onderzoeksteam en hun initiatieven. De Belgische bevolking heeft immers het recht om de waarheid te kennen i.v.m. alles dat ook maar enigszins te maken heeft met SARS-CoV-2, COVID-19, de “lockdowns,” de “vaccins”, de maatregelen, de vaccinatiepaspoorten enz.

Bij deze nodigen wij zo’n nieuwe onderzoekscommissie uit om haar onderzoeksresultaten voor te leggen aan BOC19-CEC19, teneinde die resultaten te kunnen vergelijken met onze eigen resultaten en besluiten.

Het mag echter niet de bedoeling zijn dat zo’n nieuwe onderzoekscommissie zal worden geleid door politici. Daar zij allen worden onderzocht door BOC19-CEC19.

Iedere onderzoekscommissie die zou worden geleid door politici zal niet als doel hebben om de concrete feiten aan het volk voor te leggen. In tegendeel. Zo’n onderzoekscommissie zou enkel als doel hebben om de schade te beperken voor het imago en de geloofwaardigheid van de vorige en de huidige federale regering.

Zo’n onderzoekscommissie zal niet worden gesteund door BOC19-CEC19.

Bovendien is BOC19-CEC19 de eerste onderzoekscommissie COVID-19 in het land en de burgers hebben ondertussen reeds een vertrouwen opgebouwd voor BOC19-CEC19.

Deze Commissie zal er alles aan doen om 1) dat vertrouwen te beschermen en 2) elke poging om dit vertrouwen te ondermijnen, door eender welke (politieke) partij, bloot te leggen.

 

Koen Jacobs

Oprichter en Voorzitter BOC19-CEC19

Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19
Commission d’Enquête Extraparlementaire COVID-19